Regulamin

Przed przyjściem na umówiony zabieg prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania z usług masażysty.

1. Korzystanie z usług gabinetu masażu równoznaczne jest ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań do masażu oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

2. Personel gabinetu masażu i rehabilitacji zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących rezultatów, przebiegu masażu oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.

3. W trosce o wysoką jakość usług w gabinecie masażu klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku masaż zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut. Czas podany obejmuje przygotowanie przed/po masażu oraz czas samego masażu.

4. Na zabieg klient przychodzi z ręcznikiem kąpielowym.

5. Klienci gabinetu masażu i rehabilitacji zobowiązani są do przestrzegania zaleceń masażysty.

6. Klienci gabinetu masażu i rehabilitacji zobowiązani są do poinformowania rehabilitanta o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do zabiegu (wypełnienie karty pacjenta przed rozpoczęciem zabiegu).

7. Masażysta ma prawo zażądać skierowania od lekarza specjalisty na określone grupy zabiegów.

8. Personel gabinetu masażu i rehabilitacji zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych.

9. Rehabilitant i masażysta zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu, jeśli spotka się z zachowanie nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje ( propozycje seksualne, agresja itp.)

10. W gabinecie masażu i rehabilitacji należy dostosować się do poleceń obsługi.

11. Każdy klient ma obowiązek do zapoznania się i przestrzegania regulaminu oraz procedur panujących w gabinecie masażu i rehabilitacji.