Polityka prywatności

zgodna z RODO stanowiąca część Polityki Bezpieczeństwa firmy, obowiązuje od 10 stycznia 2019

W przygotowaniu.,